App inventor و

Search For Create an app. Start building apps with App Inventor 2 یک App Inventor، دو چیز است: * App Inventor، یک زبان برنامه نویسی است که شما می توانید از طریق یک مرورگر اینترنتی و به منظور طراحی و ساخت برنامه هایی برای گوشی های اندرویدی از آن استفاده کنید

2023-01-29
    اعرف عند بصمه ف الجوازات
  1. Create custom workflows, Store and manage data
  2. App Inventor needs JavaScript enabled to run