وظایف مدیر فروش و بازاریابی

تولید محتوای تبلیغاتی، علمی یا خبر برای شبکه‌های . Apr 04, 2019 · مدیر توسعه کسب و کار یک مدیر ارشد است که وظیفه اش کمک به رشد کسب و کارشرکت است اولویت آن ها کمک به شرکتشان

2023-01-27
    ا ل ض ـب ـع